womdoc_stroke
Lægesekretær Rikke Clausen
Ansat  marts 2019.
Varetager sekretariatet med telefon, tids- og medicinbestillinger .

Foretager vaccinationer,  prøvetagninger, sårbehandling

 
womdoc_stroke
Sygeplejerske  Malene Skovdal
 Ansat 1.dec  2019
Varetager alle sygeplejemæssige opgaver . Kontrol af kroniske sygdomme ,graviditetssamtaler ,børneundersøgelser, blodprøver, urinundersøgelser, vaccinationer, sårpleje, kørekortsattester , rejsevacciner 
Vejleder i rygestop, kostvejledning , vægttab